جرعه ای شعر...

عشق اگرچه حرف ربط نیست ربط می‌دهد مرا به تو شوق را به جان رنج را به روح همچنان که باد خاک را به دشت ابر را به کوه.

خرداد 93
7 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
10 پست
آذر 92
15 پست
آبان 92
36 پست
مهر 92
19 پست
شهریور 92
38 پست
مرداد 92
32 پست
تیر 92
23 پست
خرداد 92
110 پست
فروردین 92
244 پست
اسفند 91
119 پست
عشق
3 پست
زیبایی
1 پست
روز
2 پست
شب
1 پست
نبرد
1 پست
لبخند
1 پست
شعر
1 پست
گریه
1 پست
مادر
2 پست
لطافت
1 پست
مدیون
1 پست
بهار
1 پست
گندم
1 پست
برکت
1 پست
قلب
1 پست
دوست
1 پست
چشم
1 پست
چاپلین
1 پست