تقصیر تو نیست

تقصیر تو نیست


هرچه هست زیر سر پاییز است


که به نسیمی عقل را می رباید


تا دل


بی اگر و اماییتنگ توشود.آ. کلوناریس، شاعر یونانی
ترجمه: احمد پوری

/ 7 نظر / 26 بازدید
saeed

سلام متنها و پستها قشنگی رو انتخاب کردین عالی[گل]

ذکریا

کسی که گوش مرا می کشید مادر بود/ کسی که در بغلم می لمید مادر بود کسی که آب به قنداقه بست من بودم/ کسی که زحمت شستن کشید مادر بود کسی که چهره من می نواخت با سیلی/ اگر زبنده صدا می شنید مادر بود کسی که شیر برایم خرید بابا بود/ کسی که شیر مرا سر کشید مادر بود کسی که پول به دستم سپرد بود پدر/ کسی که کفش و جورابی خرید مادر بود کسی که در عوض پروراندن بنده / فقط به تیپ خودش می رسید مادر بود کسی که نیمه شب، از جیغ و جار بی وقتم/ خطوط چهره به هم می کشید مادر بود تمام آنچه که گفتم مزاح وشوخی بود/ چرا که سوژه شعر جدید مادر بود چو پخت نان خودش طبع شعر ما فرمود/ کسی که بهتر از این نان پزید مادر بود کسی که خلد برین را بدون سرقفلی / ز محضر خود ایزد خرید مادر بود رضا رفیع ایام به کام[گل]

رامین

من شما رو با نام جرعه ای شعر لینک کردم . [گل]

مهربان

چه قشنگ و عاشقونه بود.مرسی عزیزم[ماچ]

آزاده

هم قالبت زیباست هم پستات[گل]

ali

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]عالی بود

عباس شریفی

تقصیر شعرمن نیست که باران نمی بارد همیشه پای یکی از این ابرهاست که لنگ می زند یاحق[خداحافظ]