ترا بخرم و چکارت کنم؟

نه پنجره‌ای اضافی دارم


که تو را در آن بگذارم


و نه میزی


معشوقه‌ای نیز


در این شهر ندارم


ای گل!


ترا بخرم و چکارت کنم؟
جاهد کوله‌بی
ترجمه‌ی رسول یونان

/ 1 نظر / 17 بازدید
ذکریا

گل فروش تنها کسی است که اگر با گل وارد خانه شود همه ناراحت می شوند[قهر]