کاش می دانستی

به مرگ


گرفته ای مرا


تا به تبی راضی شوم


کاش می دانستی


به مرگ راضی ام وقتی که


تب می کنم از دوری ات !


محسن کیوان

/ 1 نظر / 27 بازدید
ذکریا

پست زیبایی بود I love my EYES when u look into them, I love my NAME when u say it, I love my HEART when u love it, I love my LIFE when u are in it. چشام هايم را وقتيكه تو بهشون نگاه ميكني دوست دارم، اسمم را وقتي دوست دارم كه تو صدايش ميكني، قلبم را وقتي دوست دارم كه تو دوستش داشته باشي، زندگيم را وقتي دوست دارم كه تو همرايم باشي ...