دیروز...امروز...فردا

دیـروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

امــروز، او ما را ...

فــردا ؟

"قیصر امین پور"


منبع نوشته: http://lahzehhayam.blogfa.com

/ 2 نظر / 29 بازدید
ذکریا

اگر برنامه نداشته باشیم باز هم ما را به بازی می گیره[ناراحت]