پیله

پیله کرده ام به تو

نمیدانی

پروانه شدن در آغوشت

چه عالمی دارد...

/ 4 نظر / 27 بازدید
مهربان

همه ی پستهای جدیدت عالی بودن عزیزدلم[تایید][قلب]مرسی[ماچ] از این پستت برای مسیج استفاده کردم[چشمک]

ذکریا

سالها گرچه که در پیله بماند غزلم صبر این کرم به زیبا شدنش می ارزد[گل]

م مثل شیشه‌ی آسمان

عالی بود....پیله و پروانه..تعبیر زیباییه.