رنگ عشق

در و دیوار دنیا رنگی است


رنگ عشق ...


خدا جهان را رنگ کرده است


رنگ عشق ...


و این رنگ، همیشه تازه است و هرگز خشک نخواهد شد


از هر طرف که بگذری لباست به گوشه ای خواهد گرفت


و رنگی خواهی شد


اما کاش چندان هم محتاط نباشی !


شاد باش و بی پروا بگذر ...


که خدا کسی را دوست تر دارد


که لباسش رنگی تر است !


 

عرفان نظرآهاری

/ 1 نظر / 17 بازدید
ذکریا

برای عاشق شدن نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ، برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت ! زندگی جای دیگریست میلان کوندرا