می آید ها

شب و روزت همه بیدار


که آید شاید ،


کور شد دیده بر این


کوره ره شاید ها .


شاید ای دل


که مسیحا نفست


آمد و رفت ،


باختی هستی خود

 

 

بر سر می آید ها

 

 

 

حسین پناهی

/ 1 نظر / 25 بازدید
مهربان

بی نظیره نوشته های پناهی[تایید]