دوست داشتن تو

دوست داشتن تو


زیباترین گلی ا‌ست


که خدا آفریده!


گفته بودم؟

 

 عباس معروفی

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
ذکریا

زندگی خواب لطیفی است که گل می بیند اضطراب و هیجانی است که انسان دارد زندگی کلبه ی دنجی است که در نقشه خود دو سه تا پنجره رو به خیابان دارد گاه با خنده عجین است و گهی با گریه ... گاه خشک است و گهی شر شر باران دارد زندگی مرد بزرگی است که در بستر مرگ به شفابخشی یک معجزه ایمان دارد زندگی حالت بارانی چشمان تو است که در ان قوس و قزح های فراوان دارد زندگی ان گل سرخی است که تو می بویی یک سراغاز قشنگی است که پایان دارد [گل]