چرا صدایم کردی؟

بی تو


نه بوی خاک نجاتم داد


نه شمارش ستاره ها تسکینم


چرا صدایم کردی


چرا ؟


سراسیمه و مشتاق


سی سال بیهوده در انتظار تو ماندم و نیامدی


نشان به آن نشان


که دو هزار سال از میلاد مسیح می گذشت


و عصر


عصر والیوم بود!


حسین پناهی

/ 1 نظر / 26 بازدید
ذکریا

روباهی موبایلی دید؛زاغه از بالای درخت گفت: اگه پایین آنتن نمیده بده بالا برات بگیرم روباه موبایل و داد زاغ گفت: این عوض قالب پنیر کلاس سوم ابتدایی[نیشخند]