خودخواه

" تـــــو " 

خـــود ِ منی !

و من 

این روز ها ...

بســـیار خودخـــواه شده ام !

/ 1 نظر / 28 بازدید
ذکریا

هنوز هم از دو تكه طناب و يك تكه ي چوب و يك هوار شادي و آرزوهاي خوب براي خودش تاب ميسازد كودك دل من !