نگفتمت اصلا

لزومی ندارد


چیزی از چراغ و ستاره پنهان کنی،


برو پیاله‌ات را پیدا کن


وقتِ شام است.


می‌گویند قرار است سهمی از سایه‌روشنِ رود را


به خانه بیاورند،


یعنی به اینجا بیاورند.


اینجا خانه‌ی شما نیست؟

 

سید علی صالحی

/ 0 نظر / 26 بازدید