آرزو کن آن اتفاق قشنگ بیوفتد

آرزو کن آن اتفاق قشنگ بیوفتد


رویا ببارد


دختران برقصند


قند باشد


بوسه باشد


و خدا بخندد بخاطرِ ما


ما که کاری نکرده ایم!سید علی صالحی

/ 2 نظر / 49 بازدید
آزاده

[تایید][تایید][تایید][تایید]