هوای تو

روزها زیبایند

خرده تلنگری به شعر

نفس در هوای خواستن تو

و هر روز،

نخستین نشانه حضورت

لبخند خواهش،

بر لبان ثانیه‌ها می‌نشاند.

عشق

و زیستن در هوای تو

خوشبختی فریبنده‌ای است

زندگی را دوست دارم.

 

 مینا معمارطلوعی


/ 2 نظر / 22 بازدید
ذکریا

مرا دار بزن جلوی چشمان چشمت وسط میدان شهر آغوشت اینست سزای عاشقترین شهروند درجه دوم نیما هوشمند[گل]