اگر اسکندر

اگر اسکندر


سربازانش را از تاریخ بیرون بیاورد


و خون های ریخته


به رگ های صاحبانشان برگردند


من هم دست و پای گمشده ام را پیدا می کنم


برای بغل کردنت...!

 


  مجید رفعتی

/ 0 نظر / 26 بازدید