کاش ...

جنگل،
پاییز،
کلبه ای چوبی
و دودی که از دودکشش بالا می رود
کاش با تو
در چهارچوب همین تابلو
آشنا شده شده بودم.

 

 

"رویا شاه حسین زاده "

/ 2 نظر / 19 بازدید
آزاده

اوهومممممممممم[افسوس]