گم گشته ام

در انتهای هر سفر

در آیینه


دار و ندار خویش را مرور می کنم


این خاک تیره این زمین


پاپوش پای خسته ام

این سقف کوتاه آسمان


سرپوش چشم بسته ام


اما خدای دل


در آخرین سفر


در آیینه به جز دو بیکرانه کران


به جز زمین و آسمان


چیزی نمانده است


گم گشته ام ‚ کجا


ندیده ای مرا ؟

 

 

 حسین پناهی

/ 4 نظر / 25 بازدید
ذکریا

مثل سیب سرخ قصه ها عشق را از میان دو نیمه می کنیم نیمه ای از آن برای تو نیمه دیگر برای من بعد . . . . نیمه ها هم از میان دو پاره می شوند پاره ای از آن برای روح پاره دگر برای تن حسین منزوی [گل]

آزاده

[گل][گل][گل]

Mahchef

خدا رحمت کنه حسین پناهی رو... [گل]

سپیده

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_____________________________$$ $$_____________________________$$ $$_________$$$$$$$$$$__________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$___________$$$$$$____________$$ $$_________$$$$$$$$$$__________$$ $$_____________________________$$ $$_____________________________$$ $$______$$$$$_______$$$$$______$$ $$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____$$ $$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___$$ $$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$ $$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$$$$$________$$ $$__________$$$$$$$$$__________$$ $$___________$$$$$$$___________$$ $$____________$$$$$____________$$ $$_____________$$$_____________$$ $$______________$______________$$ $$_____________________________$$ $$_____________________________$$ $$___